Privatni casovi engleskog jezika i kome su namenjeni:

Privatni casovi engleskog jezika su namenjeni svima koji žele da napreduju neuporedivo brže u odnosu na klasično pohađanje nastave i kurseva u grupama, rad se odvija 1 na 1. 

Časovi se održavaju ili kod Vas u stanu ili u našim prostorijama ili putem SKYPA ONLINE.

Brže napredovanje i efikasniji rad se postiže time što je celokupna pažnja profesora posvećena isključivo Vama, program rada je prilagodjen Vama, a ne celoj grupi. 

Privatni casovi engleskog jezika omogućavaju da Vaš rad dođe do izražaja, a time je i Vaša motivacija veća.

Privatni casovi engleskog jezika i koji se programi obrađuju: 

Celokupan program individualnih casova engleskog jezika se u potpunosti prilagođava individulnim potrebama svakog pojedinca.

U dogovoru sa Vama i na osnovu testa za utvrđivanje Vašeg znanja, pravi se dinamika i način rada kao i na koje oblasti se treba staviti akcenat, privatni casovi engleskog jezika su prilagođeni Vama.

Ukoliko imate knjigu po kojoj želite da radite to ne predstavlja nikakav problem. U svakom slučaju profesor Vam predlaže način rada i u dogovoru sa Vama realizuje progam.

Privatni casovi engleskog jezika se mogu sasatojati iz:

privatni casovi engleskog jezika - casovi konverzacije

Casovi konverzacije engleskog jezika 

 • Teme za konverzaciju se određuju u dogovoru sa Vama.
 • Mogu se obrađivati specijalizovane teme poput: Poslovnog engleskog, Ekonomije, Kulture, Uslužne delatnosti i slično.
 • A mogu se obrađivati i opšte svakodnevne teme gde je cilj da se kroz komunikaciju što bolje savladaju svi aspekti engleskog jezika

privatni casovi engleskgo jezika - priprema za medjunarodne ispite

Priprema za međunarodne ispite iz engleskog jezika KET, PET, FCE, CAE, IELTS,TOEFL,BEC itd.

 • Dugogodišnje iskustvo profesora u pripremi medjunarodnih ispita.
 • Rad po orginalnim knjigama i najnovijim izdanjima.
 • Dugogodišnje iskustvo profesora Vam omogućava da na najbrži i najefikasniji način savladate kompletno gradivo i da budete u potpunosti osposobljeni za nivo koji se pripremate.

skolski engleski - privatni casovi engleskog jezika

Privatni casovi engleskog jezika prema programima skola - skolski engleski: 

 • Ovde se obrađuju programi koji se obrađuju u našem sistemu obrazovanja.
 • Prati se program knjiga koje se koriste uz dodatak i sugestije profesora kako da se što efikasnije savlada gradivo na kvalitetan i uspešan način.
 • Knjige koje se koriste u skolama se razlikuju od škole do škole, posedujemo sve knjige koje se koriste u Srbiji.

privatni casovi engleskog jezika - privatni casovi engleskog jezika online

Privatni casovi engleskog jezika online: 

 • Privatni casovi engleskog jezika online se u praksi NE RAZLIKUJU od klasičnih časova engleskog jezika.
 • Profesor je ispred Vas i imate isti materijal ispred sebe.
 • Komunikacija se obalja u realnom vremenu i sve vreme vidite i čujete profesora.
 • Casovi engleskog jezika online Vam štede vreme, fleksibilni su ( možete imati čas svuda gde postoji internet)

Postoje mnogo razloga zašto se treba opredeliti za ovakav način rada.

Ovaj način rada Vam pre svega štedi vreme.

Štedi Vam i novac, jer za isto vreme savladate vrlo kvalitetno više gradiva nego li na grupnoj nastavi.

Stečeno znanje je mnogo kvalitetnije od onog koje se stekne u grupnoj nastavi.