Casovi engleskog jezika po savremenim metodama. Casovi engleskog jezika mogu biti i kvalitetni i zabavni. Proverite zašto su naši casovi engleskog jezika najbolji 

MEDJUNARODNI ISPITI - OPŠTI ENGLESKI - ISPITI - casovi engleskog jezika

 • Kembridž ispiti iz engleskog jezika ( Cambridge ESOL exams ) obuhvataju razne vrste sertifikata i diploma
 • Koncipirani su tako da izlaze u susret potrebama polaznika svih nivoa znanja
 • Kembridž ESOL ispiti su među najpoznatijim kvalifikacijama za učenike engleskog jezika na svetu
 • Kembridž ispite iz engleskog jezika priznaju brojne kompanije, akademske institucije, univerziteti i koledži, stručne institucije, kao i ministarstva i državne institucije širom sveta
 • Ispiti vam pomažu da steknete visoko obrazovanje, poboljšavaju mogućnost zaposlenja i omogućavaju da razmišljate o čitavom nizu poslovnih prilika

 NIVOI:

 casovi engleskog, casovi engleskog jezika, privatni casovi engleskog, privatni casovi engleskog jezika, individualni casovi engleskog jezika, individualni casovi engleskog, ucenje engloskog jezika 

KEY ENGLISH TEST - POČETNI NIVO

 • KET je prvi nivo Kembridž ispita i njim se potvrđuje da je savladan osnovni nivo svakodnevnog pisanog i govornog jezika, casovi engleskog jezika omogućavaju da na lak način savladete osnove engleskog jezika
 • Osmišljen je za polaznike s osnovnim znanjem jezika, potrebnim prilikom putovanja u zemlje engleskog govornog područja, casovi engleskog jezika obrađuju mnoštvo tema kroz koje savladavate razne životne situacije

 • Za više informacija o KET ispitu kliknite OVDE

alt=

PRELIMINARY ENGLISH TEST - NIŽI SREDNJI NIVO

 • Položen PET ispit ukazuje da je student savladao jezik u toj meri da može da se snađe u situacijama koje se uglavnom mogu očekivati u društvu i na poslu u engleskom govornom okruženju. Casovi engleskog jezika su prilagođeni svakom polazniku
 • Za više informacija o PET ispitu kliknite OVDE

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH  TEST - VIŠI SREDNJI NIVO

 • Od polaznika na ovom nivou očekuje se da mogu da rade ili studiraju u engleskom govornom okruženju i da se, kao turisti, lako snalaze u zemljama engleskog govornog područja. Casovi engleskog jezika su posvećeni stalnom usavršavanju
 • Ovaj sertifikat je prihvaćen kao dovoljna potvrda znanja za zaposlenje i neke studije širom UK, kao i svuda u svetu
 • Za više informacija o FCE ispitu kliknite OVDE


CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH - VIŠI 1 NIVO

 • Od polaznika na ovom nivou očekuje se da se samouvereno snalaze u većini situacija u društvu, na poslu i na studijama visokog obrazovanja u zemljama engelskog govornog područja.
 • CAE je sertifikat koji priznaju skoro svi univerziteti i koledži i Britaniji, kao i mnogi drugi u svetu, uključujući i poslodavce.
 • Za više informacija o CAE ispitu kliknite OVDE


KONTAKT TELEFON:

061/607-81-21