Casovi engleskog jezika po najsavremenijim metodama. Casovi engleskog jezika i casovi konverzacije na savremen i zabavan način. CASOVI ENGLESKOG - KONVERZACIJA

ČASOVI KONVERZACIJE ENGLESKOG JEZIKA ZA SVE UZRASTE - casovi engleskog jezika

 • Ukoliko neko odluči da pohađa časove stranog jezika, casovi engleskog jezika po najnovijim metodama,  jasno je da tim jezikom želi da ovlada u svakom smislu, potencirajući pre svega govor i usmeno izražavanje. 
 • Uloga profesora tokom nastave je da stimuliše one aktivnosti koje će polazniku pomoći da se bolje izražava na stranom jeziku, kako na redovnim časovima, tako i na onima koji su namenjeni isključivo za konverzaciju odnosno časovi konverzacije engleskog jezika
 • Engleski jezik - časovi konverzacije - casovi engleskog jezika na savremen način
 • Časovi su prilagođeni uzrastu i znanju polaznika sa ciljem da polaznik stekne samopouzdanje i razvije sposobnost da komunicira i izrazi svoje mišljenje na engleskom jeziku. 
 • Casovi engleskog jezika su namenjeni jednom polazniku ili manjoj grupi do 3 polaznika.

Kada započeti sa konverzacijom na stranom jeziku?

 • Ranije je važilo pravilo da konverzacijske kurseve mogu pohađati oni koji su dostigli bar srednji nivo znanja (B1), odnosno, za to je bilo potrebno da su savladali praktično svu gramatiku koja je obuhvaćena tim nivoom (vremena u indikativu i konjuktivu, kondicionale, hipotetičke periode, pasivne konstrukcije, upravni i neupravni govor). 
 • Da li je to značilo da oni, koji nisu savladali sve to, nemaju pravo da govore na stranom jeziku? 
 • Naravno da ne, jer se kroz časove konverzacije nauči puno, učenici slušaju sebe same, kolege i profesora, snalaze se u zadatim situacijama i često pokušavaju sami da se izraze na svoj način, a ne samo da ponavljaju rečenice koje su sreli u udžbenicima. 
 • Danas, zahvaljujući modernim udžbenicima, baziranim na komunikativnom principu, sa konverzacijom, odnosno usmenom produkcijom počinjemo već od prvog časa. 
 • Tako i sama nastava dobija na dinamici, a polaznici želeli to ili ne, moraju u njoj aktivno učestvovati. 
 • S vremena na vreme potrebno je „udaljiti“ ih od osnovnog udžbenika i realizovati čas konverzacije uz dodatne materijale, s temama za koje su iskazali interesovanje tokom redovne nastave. 


casovi konverzacije engleskog jezika - casovi konverzacije - casovi engleskog jezika - privatni casovi engleskog jezika - casovi engleskog - konverzacija - casovi engleskog jezika Beograd - casovi engleskog jezika - privatni casovi engleskog
casovi konverzacije engleskog jezika - casovi konverzacije - casovi engleskog jezika - privatni casovi engleskog jezika - casovi engleskog - konverzacija - casovi engleskog jezika Beograd - casovi engleskog jezika - privatni casovi engleskog
casovi konverzacije engleskog jezika - casovi konverzacije - casovi engleskog jezika - privatni casovi engleskog jezika - casovi engleskog - konverzacija - casovi engleskog jezika Beograd - casovi engleskog jezika - privatni casovi engleskog

KONTAKT TELEFON:

061/607-81-21 

 • SVI MATERIJALI SU BESPLATNI
 • SVAKI ČAS SE PAŽLJIVO UNAPRED PRIPREMA
 • VELIKA POSVEĆENOST ČASOVIMA 
 • PODRŠKA U SVAKO DOBA